Oferta

Prawo transportowe to nasza specjalność

Propozycja Kancelarii Radcy Prawnego

Kancelaria specjalizuje się w usługach z zakresu:

 • prawa przewozowego, transportowego i konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów,
 • prawa cywilnego kontraktowego (tworzenie i analiza umów),
 • zastępstwa procesowego dla przedsiębiorców i osób fizycznych,
 • substytucji na terenie całego Kalisza,
 • prawa ubezpieczeniowego,
 • prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego,
 • prawa rzeczowego,
 • zakładania i rejestracji spółek o każdym charakterze,
 • windykacji roszczeń,
 • sporów pracowniczych,
 • wewnętrznego prawa korporacyjnego.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną osób prawnych i fizycznych w zakresie:

 • obsługi wszystkich firm transportowych (prawo przewozowe, Konwencja CMR, prawo transportowe, windykacja, umowy, dokumenty wewnętrzne),
 • obsługi podmiotów gospodarczych o innym charakterze (windykacja, sprawy administracyjne, umowy, dokumenty wewnętrzne),
 • tworzenia i analizy umów o charakterze cywilnoprawnym,
 • pełnej pomocy prawnej w zakresie prowadzenia negocjacji,
 • wszelkich spraw ubezpieczeniowych (pomoc w likwidacji szkód komunikacyjnych, w przypadku odmowy wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń),
 • tworzenia regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych (Regulaminy Pracy, Regulaminy Organizacyjne, Polityka Bezpieczeństwa itp.),
 • pomocy w postępowaniach administracyjnych (postępowanie przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi),
 • zastępstwa procesowego (dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych),
 • substytucji na terenie całego Kalisza.

W ramach usług on-line możliwe jest przeanalizowanie lub napisanie umowy, analiza lub odpowiedź na pismo urzędowe, analiza lub sporządzenie pisma procesowego, odpowiedź na pytanie prawne oraz przygotowanie i wysłanie wezwania do zapłaty.

Wynagrodzenie za udzielenie porady prawnej w siedzibie Kancelarii: 100,00 zł brutto. Wynagrodzenie za pozostałe czynności, w tym za usługi on-line jest ustalane na podstawie analizy sprawy indywidualnie w odniesieniu do każdego przypadku. W sprawach sądowych wynagrodzenie jest ustalane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2015, poz. 1804 z późn. zm.).

Substytucje

Oferujemy usługę substytucji w Sądzie Rejonowym w Kaliszu oraz Sądzie Okręgowym w Kaliszu. Minimalny koszt usługi to 150,00 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia zależy od terminu zgłoszenia sprawy, stopnia jej skomplikowania, charakteru posiedzenia sądowego oraz od konieczności zapoznania się z obszernymi aktami postępowania sądowego. Warunkiem przestąpienia do realizacji zlecenia jest przesłanie aktów sprawy na adres mailowy Kancelarii oraz dokumentu pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.

google logo